Spotkanie w AMW w sprawie „Centrum Muzyki” w Krakowie

Projekt: Centrum Muzyki w Krakowie,
17.06.2016
W piątek, 17 czerwca br. w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące planowanej zamiany nieruchomości na cel budowy „Centrum Muzyki” w Krakowie.

To kolejny istotny krok w stronę stworzenia tej placówki, której siedziba zostanie zlokalizowana przy ul. Skrzatów. Strony wstępnie porozumiały się w sprawie działek, które będą przedmiotem zamiany. Jeszcze w czerwcu ruszy procedura wyłaniająca rzeczoznawcę, który sporządzi operaty szacunkowe wszystkich nieruchomości. Jesienią br. planowane jest podpisanie protokołu uzgodnień w tej sprawie. 


Strony zainteresowane realizacją projektu na spotkaniu reprezentowali: p.o. prezes AMW Mateusz Mroz, dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie Przemysław Wierzba, pełnomocnik prezesa Agencji Zbigniew Prokopczyk, zastępca prezydenta miasta Elżbieta Koterba, członek zarządu województwa małopolskiego Grzegorz Lipiec, wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego Kazimierz Barczyk, oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Robert Maciaszek. 

AMW zadeklarowała zamianę działek przy ul. Skrzatów (nr 173/15 i 173/16) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod kątem realizacji Centrum Muzyki. Działki sąsiednie (nr 173/18, 173/19 i 173/20) trafią do miasta, gdzie na terenach zielonych powstanie Park Muzyki (Park Grzegórzki). W zamian za przekazane nieruchomości Agencja otrzyma od miasta Kraków łącznie 73 działki przy ul. Stefczyka objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne oraz działki 189/11 i 189/13 przy ul. Smoleńskiego na terenie których możliwe będzie, między innymi, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne z dopuszczeniem funkcji usługowych. 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podtrzymał propozycję przekazania dla AMW czterech działek zlokalizowanych przy ul. Czerwone Maki, które w przeważającej części będą mogły zostać przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną. Podczas spotkania strony ustaliły również, że na podstawie trójstronnego porozumienia niezwłocznie przystąpią do procedury, zgodnej z prawem Zamówień Publicznych, co pozwoli wyłonić rzeczoznawcę, który sporządzi urealniające wartość nieruchomości operaty szacunkowe. Kolejnym krokiem będzie podpisanie protokołu uzgodnień dotyczących zamiany działek, które wstępnie jest zaplanowane na jesień 2016 roku. 

(Biuro Prasowe UMWM, AMW w Warszawie)