Strażacy z Małopolski Zachodniej odebrali siedem nowych wozów strażackich

Projekt: Zakup wozów strażackich,
02.06.2017
„Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” służą już małopolskim strażakom-ochotnikom.

Dziś w Andrychowie odbyło się przekazanie kluczyków do ostatnich siedmiu aut zakupionych w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Z rąk członka zarządu Grzegorza Lipca odebrali je przedstawiciele gmin: Andrychów, Bukowno, Kęty, Klucze, Trzebinia, Wieprz i Zator.

W ramach projektu zakupiono łącznie 34 auta. Trafiły one do gmin każdego subregionu z Małopolski. Łączna kwota dofinansowania na ich zakup wyniosła w sumie 11 mln. zł. Resztę dołożyły gminy. Rozdzielając dotacje komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc.

Nowe wozy z pewnością znacząco wpłyną na komfort pracy strażaków. Ich bezpieczeństwo oznacza bezpieczeństwo Małopolan, dlatego też zarząd województwa od lat wspiera strażaków ochotników dedykując im programy takie jak „Małopolskie Remizy” czy „Bezpieczna Małopolska” – powiedział członek zarządu województwa małopolskiego Grzegorz Lipiec.   

Czym charakteryzują się przekazane w ramach projektu samochody? W kabinie każdego z zakupionych wozów mieści się 6 strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Każdy z samochodów może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochody są także przyjazne dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin. Wartość jednego pojazdu, którego producentem jest firma „BOCAR”, to ponad 680 tys. zł.   

Dodatkowo – w ramach projektu – każda z OSP otrzyma detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.  W dzisiejszym przekazaniu wozów strażackich wzięli udział także radni województwa: Marcin Cockiewicz i Rafał Stuglik. Przekazane dziś samochody trafią do: OSP Młoszowa, OSP Stare Bukowno, OSP Bydlin, OSP Zator, OSP Kęty, OSP Wieprz, OSP Sułkowice Łęg.

Źródło: Biuro prasowe UMWM