Szkolenie dla strażaków z obsługi detektorów wielogazowych

Projekt: Zakup wozów strażackich,
22.05.2017
Projekt „Bezpieczna Małopolska – Samochody strażackie” jest w kluczowej fazie realizacji. Ponad połowa z 34 samochodów dla OSP została już przekazana w ręce partnerów projektu – małopolskich gmin.

Równolegle do odbiorów samochodów trwają szkolenia z obsługi  zakupionych w ramach projektu detektorów wielogazowych. Szkolenia odbyły się już w salach Ochotniczych Straży Pożarnych Miłocicach i Krzczonowie, przed nami jeszcze jedno w  Siemiechowie.

W trakcie szkoleń wydawany jest zakupiony sprzęt, tak więc strażacy maja możliwość szkolić się na urządzeniu które będą użytkować.

W wyniku przetargu dostawcą sprzętu została wybrana Firma Dräger Safety Polska Sp. z o.o. z Katowic. Wszystkie jednostki wraz z samochodem otrzymują przenośny detektor wielogazowy  Dräger X-am® 2500 który pozwala mierzy stężenia gazów wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru. Wraz z dostawą sprzętu firma w ramach realizacji zamówienia  zapewnia usługę kalibracji przez okres 36 miesięcy.

Urządzenia wyposażone są w pompkę z wężem oraz sondę pozwalająca zassać próbkę gazów do pomiaru bez konieczności wchodzenia w zagrożone środowisko, mogą działać również dyfuzyjnie.

Wraz z detektorem dostarczane są ładowarka i dodatkowe akumulatory.

Wszystko po to by poprawić bezpieczeństwo pracy strażaków, a dzięki temu mieszkańców i turystów odwiedzających Małopolskę.