Umowa z firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. zawarta

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
17.09.2018
W związku z realizacją projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w dniu 14 września 2018 r. została zawarta umowa z firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

W związku z realizacją projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w dniu 14 września 2018 r. została zawarta umowa z firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. Wykonawca wyłoniony w toku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi eksperckie polegające na opracowaniu architektury Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz realizacji innych zadań na rzecz projektu MSIM.

Termin realizacji umowy w zakresie podstawowym wynosi 13 miesięcy od zawarcia umowy.

Link do postępowania