W Gromniku strażacy-ochotnicy odebrali kolejne samochody

Projekt: Zakup wozów strażackich,
26.05.2017
Kolejna – trzecia już tura – wozów strażackich trafiła do ochotniczych straży pożarnych z Małopolski.

Kluczyki do pojazdów przedstawicielom gmin: Borzęcin, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów oraz Szczucin uroczyście przekazał wicemarszałek Stanisław Sorys. Przypomnijmy, że w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” łącznie zakupiono łącznie 34 samochody. Wszystkie jeszcze przed wakacjami trafią do jednostek OSP z całego województwa.

Dofinansowanie na zakup pojazdów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosło w sumie 11 mln zł. Resztę dołożyły gminy.

- Dla władz województwa niezwykle ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców, stąd programy, które dedykujemy małopolskim strażakom. Dzięki nim nie tylko poprawia się komfort pracy strażaków, ale też – co najważniejsze – ich bezpieczeństwo podczas akcji. Pamiętajmy, ze strażacy-ochotnicy poświęcają nie tylko swój wolny czas, ale też własne zdrowie i życie – mówi Stanisław Sorys.

Przypomnijmy, że nowe samochody trafią do tych OSP, które najbardziej ich potrzebują. Rozdzielając środki w ramach projektu komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc.

- Dziękuję przede wszystkim wszystkim wójtom i burmistrzom, bez których ten projekt nie mógłby zostać zrealizowany - mówił obecny na uroczystości radny województwa Adam Kwaśniak.

Czym charakteryzują się przekazane dziś auta? W kabinie każdego z zakupionych wozów mieści się 6 strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Każdy z samochodów może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Ponadto, samochody są także przyjazne dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin.

Wartość jednego pojazdu, którego producentem jest firma „BOCAR”, to ponad 680 tys. zł.

Samochody, które zostały przekazane w Gromniku, to już trzecia tura pojazdów, które wspomogą małopolskie OSP. Pierwsze jedenaście samochodów przekazano 28 kwietnia w Niepołomicach, kolejne siedem – 19 maja w Starym Sączu. Kolejne odbiory wozów strażackich zaplanowano w Zembrzycach (31 maja) i Andrychowie (2 czerwca).

Dodatkowo – w ramach projektu – każda z OSP otrzyma detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.