Warsztaty kreatywne dot. opracowywania koncepcji rozwojowej MIIP-2

Projekt: Cyfrowe Rejestry Geodezyjne,
31.01.2018
Województwo Małopolskie realizuje projekt „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”. Elementami projektu są m. in. działania mające na celu kompleksową modernizację PZGiK, (baza danych BDOT10k), opracowanie map topograficznych, oraz narzędzi wspomagających realizację zadań ustawowych Marszałka w dziedzinie monitoringu zmian sposobów użytkowania gruntów rolnych. Oprócz tego trwają prace nad nową wersją regionalnego geoportalu MIIP.

warsztaty geodezja.JPG

Województwo Małopolskie realizuje projekt „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”. Elementami projektu są m. in. działania mające na celu kompleksową modernizację PZGiK, (baza danych BDOT10k), opracowanie map topograficznych, oraz narzędzi wspomagających realizację zadań ustawowych Marszałka w dziedzinie monitoringu zmian sposobów użytkowania gruntów rolnych. Oprócz tego trwają prace nad nową wersją regionalnego geoportalu MIIP.

Chcemy stworzyć portal przyjazny i wychodzący naprzeciw potrzebom szerokiego grona użytkowników. Miejsce, w którym będą prezentowane nieszablonowe i codziennie aktualizowane dane przestrzenne. Portal, który m. in. umożliwi, nieodpłatne wykorzystanie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) do realizacji działań własnych takich jak promocja, inwentaryzacja danych (w tym rejestrów), prowadzenie badań oraz publikacja danych przestrzennych.

System, który tworzymy może ułatwić udział w działaniach w zakresie geopartycypacji społecznej, planowania przestrzennego oraz przy organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez masowych. Portal, który pozwoli w sposób łatwy i intuicyjny zamieszczać i zarządzać danymi przestrzennymi. Portal który ułatwi wymianę informacji i zapewni dostęp do licznych baz i usług danych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Partnerów nie chcemy sami projektować systemu, który w przyszłości ma służyć także Im, chcemy wszystkich zainteresowanych zaprosić by wzięli udział we wspólnych pracach i pomogli nam opracować system na miarę realnych potrzeb rynkowych.

Dlatego właśnie postanowiliśmy zorganizować cykl spotkań z szerokim gronem osób i przedstawicieli najróżniejszych instytucji, które mogą być zainteresowane nie tylko kształtem i zakresem tematycznym nowoopracowywanego systemu, ale także wspólnie z Nami zarządzać zbiorami danych i wpływać na ich zakres i aktualność.

Celem 5 spotkań organizowanych w dniach od 25 stycznia do 22 lutego br. jest zapoznanie uczestników ze wstępną koncepcją systemu, prezentacja jego najważniejszych modułów i funkcjonalności, a także dyskusja i próba odkrycia innych potrzebnych i ciekawych funkcjonalności jakie byłyby istotne z punktu widzenia uczestników spotkań.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się we czwartek 25 stycznia 2018 o godz. 10:00 w InterHouse Hotel w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 2. W trakcie ok. 6,5 godzinnego spotkania przedstawiliśmy prezentacje, odbyły się dyskusje i warsztaty na temat opracowywanego systemu.