Wizyty w gminach - pilotażowy cykl spotkań

Projekt: Cyfrowe Rejestry Geodezyjne, Kategoria: Wydarzenia
23.10.2018
​W dniu 16 października br. rozpoczęliśmy pilotażowy cykl spotkań z partnerami projektu pn. "Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych"

W ramach strategii nawiązywania partnerstw spotykamy się ze wszystkimi dysponentami danych w naszym Województwie, w takcie rozmów chcemy poznać zbiory danych jakimi dysponują, oczekiwania i możliwości związane z ich udostępnianiem. Prezentujemy istniejące, jak i planowane do wdrożenia rozwiązania, w tym m.in. moduły mapowe, moduły statystyczne, moduł zgłaszania błędów i uwag i wiele innych.

Przeprowadzone przez nas analizy oraz wizyty studyjne, spotkania i warsztaty pokazują że bardzo często sami dysponenci nie wiedzą że posiadają ciekawe z punktu widzenia konkretnej grupy odbiorców dane, które w prosty sposób można udostępnić. Tymczasem Urzędy Gmin prowadzą na bieżąco rejestry dotyczące między innymi: miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego, ewidencji dróg i mostów, rejestr wniosków o pozwolenia na budowę, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, ewidencji obiektów hotelarskich i wielu innych. Wszystkie te dane mają odniesienia przestrzenne bądź do jednostki ewidencyjnej, działki lub adresu a co za tym idzie istnieje możliwość prezentacji ich na mapie. Budowany przez Województwo system i geoportal umożliwiają nie tylko publikację szerokiego spektrum danych, ale także prowadzenia wybranych rejestrów na własny wewnętrzny użytek w naszym systemie. Tworzenie własnych prostych map, łączenie danych przestrzennych i tabelarycznych i wiele innych. Z  założenia udział w projekcie jest dla partnerów bezkosztowy, całość wydatków na budowę systemu pochodzi bądź z funduszy UE bądź z budżetu województwa.

44668921_1861043997343602_6195554375327285248_n.jpg