Województwo wybrało partnerów do Projektu Bezpieczna Małopolska

Projekt: Zakup wozów strażackich, Kategoria: Szkolenia i konferencje
23.10.2015
Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 22 października 2015 roku podjął Uchwałę nr 1443/15 w sprawie wyboru Partnerów do udziału w Projekcie pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych oraz przyjęcia wzoru umowy partnerskiej.

„Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”

Wybór partnerów został dokonany na podstawie Regulaminu konkursu będącego załącznikiem do Uchwały Nr 1285/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Partnerów do udziału w Projekcie pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”.

Projekt „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” zakłada zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) z obszaru województwa małopolskiego. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie reprezentowane przez Departament Inwestycji Strategicznych.

Uchwała wraz z listą podstawową i rezerwową Partnerów znajduje się tutaj - przejdź.