Wystartowały prace nad systemem finansowo-księgowym!!

Projekt: Cyfryzacja urzędu,
11.01.2021
Ruszyły prace wdrożeniowe w ramach podpisanej z dniem 4 stycznia br. umowy dotyczącej wdrożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego nowoczesnego systemu informatycznego w zakresie planowania budżetu, obsługi finansowo – księgowej oraz sprawozdawczości, który znacząco usprawni zadania wykonywane przez pracowników.

Dostawcą systemu jest firma REKORD SI Sp. z o. o. z Bielska Białej, która zaprojektuje, wdroży i będzie utrzymywać nowoczesny system finansowo - księgowy klasy ERP, który w czasie rzeczywistym w pełnym zakresie będzie wspierał pracę urzędu oraz  87 Jednostek Województwa, dla których udostępnione w formie portalu zostaną m.in. moduły planowania budżetu oraz sprawozdawczości.

11 stycznia br. w siedzibie Urzędu przy ulicy Racławickiej 56, odbyło się spotkanie inauguracyjne uczestników zaangażowanych w projekt zarówno, po stronie Urzędu, jak i Wykonawcy, uroczyście rozpoczynające realizację umowy. Celem spotkania było zapoznanie się stron umowy oraz zespołów wdrożeniowych, jak również omówienie formy współpracy w kolejnych etapach realizacji umowy, przedstawienie harmonogramu prac oraz ustalenie sposobu komunikacji między zespołami.

Właściwe zastosowanie różnych typów technologii informacyjno - komunikacyjnych, zwiększa efektywność działalności administracji samorządowej. Ze względu na złożoność zadań, które muszą one wykonać, konieczny był wybór odpowiedniego systemu informatycznego dostosowanego do wymagań i specyfiki danej jednostki. Z uwagi na wprowadzanie menedżerskiego podejścia do zarządzania organizacjami publicznymi oraz dążenie do zwiększania skuteczności ich działania, coraz częściej zaawansowane systemy informatyczne są wdrażane w jednostkach samorządu terytorialnego.

Oferowany przez firmę REKORD SI System RATUSZ stanowi podstawę e-Urzędu oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji. Ponadto system RATUSZ można integrować z urządzeniami i oprogramowaniem wewnętrznym jak i zewnętrznym, oraz rozbudowywać o nowe funkcjonalności. Jest on zgodny z przepisami polskiego prawa, zapewnia bezpieczeństwo danych, zarówno przed ich utratą jak i dostępem osób niepowołanych. Pakiet modułów systemu RATUSZ został wdrożony w wielu samorządach.

Termin wykonania całej umowy to 84 miesiące, który uwzględnia również świadczenie usługi gwarancyjnej oraz serwisu utrzymaniowego w okresie 5 lat od odbioru systemu. 

Celem projektu „Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim” jest cyfryzacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w tym przede wszystkim informatyzacja obszaru finansowo-księgowego oraz wprowadzenie nowoczesnych narzędzi analitycznych. 

Wartość umowy z firmą REKORD SI Sp. z o. o. to ok. 12,2 mln zł, z czego 85% wartości umowy jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

UMWM110121_004.jpg

UMWM110121_006.jpg

UMWM110121_008.jpg