XIV sympozjum „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”

Projekt: wiadomości,
17.05.2018
W ramach konferencji Inspire, Województwo Małopolskie zaprezentowało swoją innowacyjną koncepcję geoportalu regionalnego. System roboczo nazywany MIIP-2 bazował będzie na doświadczeniach zdobytych przy tworzeniu i administrowaniu obecnego systemu, ale jego zadania i możliwości wykraczać będą znacznie poza dotychczasowe funkcje. Oparty o model SDI ułatwiający wymianę i udostępniania danych przestrzennych umożliwi bardziej wydajną i pracę i ułatwi aktualizację zbiorów danych.

W sesjach dotyczących lokalnych geoportali przedstawiciele różnych województw podkreślali, że serwisy te powinny nadążać za szybkim postępem technologicznym, czego przykładem mają być szykowane właśnie nowe wersje portali mapowych Dolnego Śląska i Małopolski. Z drugiej strony samorządowcy zgodnie mówili, że przy budowie tego typu witryny to nie kwestie technologiczne są najważniejsze, ale tworzenie jej w ścisłej współpracy z innymi samorządami oraz regionalnymi instytucjami, tak aby serwis nie był samotną wyspą, ale regionalnym węzłem infrastruktury informacji przestrzennej.

Maria Wojtacha

Pani Dyrektor Departamentu Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Pan Rafał Bletek - Koordynator projektu pn. Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych podczas swojego wystąpienia przybliżyli zagadnienia dotyczące realizowanego przez Województwo projektu. 

prezentacja INSPIRE 2018

Ponadto w dyskusji wielokrotnie podkreślano znaczenie rejestru BDOT10k. W ocenie wielu uczestników wizualizacja tej bazy powinna być najważniejszą warstwą podkładową regionalnych geoportali. Niestety, choćby w porównaniu z popularnymi danymi OpenStreetMap jej aktualność często pozostawia wiele do życzenia i warto pomyśleć, jak to zmienić.

Rafał Bletek