Zakończono modernizację kolejnego budynku

Projekt: Termomodernizacja budynków,
03.01.2020
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (SOSW) w Myślenicach w grudniu 2019 r. zakończył prace w ramach projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”.

Budynek szkoły, sali gimnastycznej, internatu oraz piwnicy został docieplony. Wymieniono okna oraz drzwi. Przeprowadzono kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymieniono wewnętrzną instalacje ciepłej wody użytkowej wraz ze źródłem ciepła. Zastosowano system fotowoltaiczny wraz z automatyką i licznikiem pozyskanej energii. Całe oświetlenie zastąpiono energooszczędnym. Na elewacji zostały zamontowane budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy.

Te prace nie byłyby możliwe gdyby nie środki unijne pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji w SOSW w Myślenicach to ponad 2 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to ponad 1,5 mln zł.   

Celem całego projektu jest modernizacja 58 budynków – jednostek zdrowia, edukacji i kultury do aktualnych technologii budowlanych i energetycznych co ma wpływ nie tylko na komfort użytkowania, ale przede wszystkim pozwala na znaczną oszczędność energii oraz ogranicza negatywny wpływ na środowisko pyłów czy gazów cieplarnianych.