Zamiana gruntów pod krakowskie Centrum Muzyki sfinalizowana

Projekt: Centrum Muzyki w Krakowie, Kategoria: Wydarzenia
28.12.2018
Podpisany 28 grudnia br. akt notarialny między Agencją Mienia Wojskowego i Zarządem Województwa Małopolskiego, to zielone światło do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych i wyznaczonych do wykonania w Krakowie na najbliższe lata.

Zgodnie z zawartym listem intencyjnym oraz dzięki aktywnym staraniom Agencji Mienia Wojskowego, drugi i ostatni etap zamiany gruntów AMW z województwem małopolskim pod Centrum Muzyki właśnie staje się faktem. Finalizację przedsięwzięcia potwierdził akt notarialny podpisany dziś przez marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego i dyrektora krakowskiego oddziału regionalnego AMW Przemysława Wierzbę. To ostatni etap transakcji, który umożliwi zarządowi województwa zrealizowanie ważnej społecznie inwestycji pod utworzenie zapowiadanego od wielu lat w krakowskim śródmieściu Centrum Muzyki i Parku Grzegórzki.

Zgodnie z zawartym aktem notarialnym na rzecz województwa małopolskiego Agencja przekaże ostatnią działkę nr 173/16 (obr. 17 Kraków-Śródmieście) o pow. 0,6424 ha, która wraz z pozostałym obszarem stanowić będzie łącznie teren o powierzchni ponad 2,92 ha umożliwiający powstanie w tym miejscu nowoczesnego kompleksu sal koncertowych oraz budynków dydaktycznych dla Akademii Muzycznej. Tu swoje zaplecze znajdą najważniejszych krakowskie zespoły - Capella Cracoviensis, artyści z Filharmonii im. Karola Szymanowskiego oraz Sinfonietty Cracovia. Do gminy miejskiej Kraków już wcześniej trafiły tereny, na których powstać ma między innymi Park Grzegórzki – zieleń okalająca obiekty tworzące Centrum Muzyki. To działki o łącznej powierzchni 5,3239 ha. Całość inwestycji będzie tworzyła spójną, nowoczesną pod względem architektonicznym i urbanistycznym przestrzeń, która jednocześnie będzie miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Krakowa.

cm2.jpg